משקאות

בעיקר שותות מים, יש כאן גם כמה שיקים ממריצים, חלב שקדים ומשקאות חמים לחורף